Hjem |  Tjenester |  Mindful Eating |  Forskning |  Om Oss |  Kontakt |  Lydfiler

tjenester

 

MINDFUL EATING - 6 UKERS KURS:

Gjennom en kombinasjon av mindfulness og kognitiv atferdsterapi får du mulighet til å utforske og utfordre kroppsignaler, tanker, følelser og handlingsmønstre. Noe som kanskje har bidratt til et usunt forhold til mat og dårlig helse.
Vi går gjennom alle områdene som kan innvirke på din forholdningsmåte til mat.  
Vi har et tema hver gang som:  tanker og følelser du har rundt mat, kompensasjons spising, hva får deg til å spise, fra å spise bort indre stress til å håndtere stress på andre måter, fra vanehandlinger til bevisste handlinger etc.  Du vil få øvelser du skal gjøre hjemme hver gang i de ulike temaene. I tillegg inngår puste- og kroppsbevissthetsøvelser. Små grupper.


 

 

MINDFUL EATING - ENE-SAMTALER:

For deg som ønsker å lære og arbeide med Mindful Eating men ikke ønsker å gå i gruppe. Du kan da bestille enkelt samtale og gå gjennom samme opplegget som kurset, men du får da enda mer tid og fokus til deg og din problematikk.

Pris kr. 600,- pr. 50 min.
Timen må betales dersom den ikke er avbestilt innen en uke før avtalt tid.

Send meg en mail for påmeldig eller spørsmål

 

 

 

INDIVIDUELL TERAPI:

For noen kan denne problematikken ha dypere psykologiske årsaker. Hvis du har ubearbeidede traumatiske hendelser i din fortid  kan det være nødvendig å ta noen timer i psykologisk terapi i tillegg.
Tilnærmingen baserer seg på evidens baserte metoder med utgangspunkt i kognitiv og kroppslig samspill. Fokuset vil være på å bearbeide tidligere traumer som kan være årsaken til din problematikk.  En viktig del vil også være å gjenoppbygge kontakten med ubevisste "forbudte" følelser og behov, og hvordan du kan utvide toleransevinduet til å tåle våre følelser i større grad. En annen naturlig del av terapien er også hvordan du kan bygge opp dine naturlige ressurser.  Gjennom dette vil dine gamle usunne strategier bli erstattet av nye bevisste og sunne strategier. Der det og ta vare på deg og dine behov er en selvfølge.

 

Pris kr. 600,- for 50. min.
        1000,- for 90. min.
Timen må betales dersom den ikke er avbestilt mer enn en uke før avtalt tid.

Send meg en mail for påmeldig eller spørsmål.